forside-bilde

Kampen Familiebarnehage

I familiebarnehagen ønsker vi naturlig nok å kunne ivareta denne yngste aldersgruppas behov for å bli møtt individuelt, for trygg tilknytning til en fast, nær og anerkjennende voksen, og for forutsigbarhet, kontinuitet og gjentakelser. Vi legger stor vekt på å skape gode hverdagssituasjoner og lekebetingelser, hvor barna både enkeltvis og sammen med andre opplever god omsorg. Barna får gjøre erfaringer og vokse ut fra egne forutsetninger og i sitt eget tempo.

Lek beskrives som småbarnas livs - og læreform. Det å spille på lag med deres lekende væremåter gjennom hverdagens ulike situasjoner og aktiviteter, representerer derfor både følelsesmessig og utviklingsstøttene omsorg. At barna i leken bl.a. fortolker opplevelser som har gjort/gjør inntrykk, bidrar til økt forståelse og opplevelse av mestring. I leken får de innenfor trygge rammer utforske omgivelsene, prøve ut og oppøve egne muligheter, utfolde sin kreativitet og utvide sin forestillings –og innlevelsesevne. Leken, som kan være både morsom og alvorlig, involverer hele barnet – bl.a. følelsesmessig, kognitivt, motorisk, sosialt og språklig (verbalt og nonverbalt. Vi ønsker å bidra til at det barna lærer - både om seg selv, om andre - blir et positivt og motiverende grunnlag de kan bygge videre på.

Lykkelig uvitende om alt dette leker barna fordi de har lyst, og vår oppgave er å være oppmerksomt og støttende tilstede på deres premisser. Vi må skape et godt gruppeklima, legge til rette for samlek omkring fellesopplevelser og elementer, og å bidra med impulser, samspill og veiledning som bevarer og/eller utvider leken.

Ulike aktiviteter med lyd, rytme, musikk, bevegelse og dans er også noe som ofte bidrar til trivsel og glede, og som i tillegg bl.a. virker stimulerende i forhold til sentrale utviklingsområder som språk, motorikk og sosial samhandling. At aktiviteter forøvrig, sanger, forming, turer osv. naturlig følger årets gang med årstidsskiftninger og andre begivenheter, vil være tema nok for disse yngste, og også gi rom for å kunne fokusere på behov og interesser som måtte dukke opp underveis.

Fordi vi vet at barnas trivsel, utvikling og læring har nær sammenheng med kvaliteten på samspillet med den voksne. Vi må kontinuerlig vurdere og reflektere over egen praksis, – med hva vi ser, med hva vi legger til rette for, og med hvordan vi møter dem, både enkeltvis og som gruppe. Vi avstemmer oss etter barna og legger vekt på deres medvirkning, men kvaliteten på barnehagens innhold, relasjoner og samspill vil alltid være de voksnes ansvar.

Bloggen

violet-box

Alle barnehager og skoler i Oslo kommune stenges

Byrådet har i dag bestemt at alle skoler og barnehager i Oslo kommune stenges fra og med mandag 16. mars....
Åpen dag

Åpen dag

                 
IMG_0639

Takk for en fantastisk sommerfest

Vi på kampen kunstbarnehage ønsker å takke barn, foresatte og ansatte for dette året. Vi har lært, erfarit, opplevt, utforsket/forsket...
Sommerfest 2019.001

SOMMERFEST 2019

Velkommen til Kampen Kunstbarnehage sin årlige sommerfest med utstilling fra årets prosjekt Fra jord til Bord!
Dokumentasjon - et materiale for barna

Pedagogisk Kafé

Dokumentasjon - et materiale for barna Tusen takk til alle pedagoger som kom på pedagogisk Kafé i regi av REO...
49140200_2191530110913241_6870654927098609664_o

Åpen besøksdag i Kampen Kunstbarnehage

Vi har åpen besøksdag i Kampen Kunstbarnehage tirsdag den 12 februar 2019 fra kl. 10.00-11.30 for nye søkere. Vi svarer...
49752992_2019259894862356_8598090309693341696_n

Velkommen til Vårsymposium 2019

TID Påmeldingen er åpen! Siste påmeldingsfrist er 2. april. Velkommen til Vårsymposium, 25. - 26. april på Menighetsfakultetet i Oslo....
IMG_0374

God Jul og Gott nytt år

Til alle foreldre, barn og til de som følger oss på hjemmesiden vil vi ønske er en riktig God Jul...
Julegrantenning .001

Velkommen til årets Julegrantenning

Velkommen foreldre og barn til årets Julegrantenning ved Kampen Kunstbarnehage. Fredag 30 november kl 15.30 ved Kampen Kunstbarnehage.  Vi tenner...
Fam. bhg

Foreldreundersøkelsen i barnehage

Nå er foreldreundersøkelsen sendt ut og vi oppfordrer alle foreldre til å svare innen fristen. I Foreldreundersøkelsen får foreldre og...
DSC_0095

Velkommen til Foreldrekaffe

"I relasjon med hverandre" Torsdag 30 august kl: 15.30-17.00 Hei foreldre og barn på Kampen Kunstbarnehage  Vi ønsker å invitere...
Fam. bhg

Vi søker nytt vertshjem til familiebarnehagen

Vi søker nytt vertshjem til familiebarnehagen vår fra august 2018! Er du på jakt etter barnehageplass er dette en gylden...