Artikler om Byen

Kampen Kunstbarnehage i Byen - Byen i Kampen Kunstbarnehage

Barnehagens virksomhet er en del av byens forskjellige utrykk og dens innhold. Vi ønsker å se og ta i bruk byens identitet inn i vår barnehage. Kampen Kunstbarnehage skal være en del I byen og ikke en del av byen. Med dette mener vi at Kampen Kunstbarnehage stiller seg åpne for å ta i bruk samfunnets problematikker og samfunnets gunster i vårt pedagogiske tilbud for å bearbeide det sammen med barna ut i fra barnas forutsetninger. Det innebærer en større oppmerksomhet fra oss pedagoger i nåtidens behov, interessen, sosiale utfordringer, forandringer og problem som gjenspeiler byens mangfald og liv. Vi ønsker å gi barna en trygg, lekent og utforskende læring gjennom lek når de møter Oslo, bydel gamle Oslo og Kampen.
Sommerfest 2019.001

SOMMERFEST 2019

Velkommen til Kampen Kunstbarnehage sin årlige sommerfest med utstilling fra årets prosjekt Fra jord til Bord!
17 mai feiring .001

17 mai

Velkommen til 17. Mai feiring TORSDAG den 16 mai kl 10.00 - HURRA! HURRA! HURRA! Tog i parken Pølsefest 17...