Artikler om Kultur

Kultur i verdiene og Verdier i vår kultur

Kampen kunstbarnehage skal være en TRYGG, ENGASJERT og UTFORSKENDE barnehage.
TRYGG - Vi ønsker å være en barnehage hvor det er varme og hjerterom,
hvor vi tar vare på hverandre, har innlevelse og ser de positive sidene hos hver enkelt. Barnehagen skal være et trygt sted å levere barnet sitt og barnets behov bli ivaretatt.

ENGASJERT - Vi ønsker å være en barnehage hvor alle deltar, med medvirkning fra personalet, barna, foreldrene og nærmiljø. Vi tar ansvar og setter mål for aktivitetene. Vi ønsker å utnytte hverandres ressurser, og gripe fatt i mulighetene som byr seg. Barna skal få oppleve voksne som bryr seg og som involverer seg i deres hverdag.

UFORSKENDE - Vi ønsker å være en barnehage som er nysgjerrige og kunnskapssøkende. Vi vil se løsninger fremfor begrensninger, være åpne og kreative. Vi ønsker at barna skal få delta i egen kunnskapsprosess og gi rom slik at en kan undre
seg sammen.

Disse verdiene skal gjenspeile det som skjer i barnehagen, og personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at verdigrunnlaget etterleves i praksis og danner vår kultur som vi ønsker og identifisere oss med. I vår kultur vil vi forankre barnas rett til kunnskap gjennom medvirkning i sin egen barnehage hverdag. Kampen Kunstbarnehagens kultur vil dannes i felleskap med barna, foreldre, pedagoger og samfunn.  Våres kultur kommer til å komme i utrykk gjennom barnas erfaringer av friluftsliv, dyrking, kunst og estetiske utrykk i barnehagen samt i de relasjonelle møter som oppstår i med barnehagens nærmiljø og omverden.
IMG_3161

VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG 21 FEBRUAR 2024 KL 12.00 – 13.00 

VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG 21 FEBRUAR 2024 KL 12.00 - 13.00 Av erfaring fra tidligere år vet vi at det...
IMG_2771

Ledig stilling

Kampen Kunstbarnehage er en liten barnehage plassert i Kampen Park. Her er det 26 barn og 6 voksne. Vårt barnesyn...
IMG_6834

Åpen dag i Kampen Kunstbarnehage

Velkommen til Åpen Dag ONSDAG 21 FEBRUAR kl: 12.00 - 13.00 Søker du barnehageplass til høst? Da er åpen dag...
DSCF1948

Åpen dag blir til åpen uke

Dette skjer i uke 6 med start fra kl 12.00 mandag 8 feb til kl 14.00 fredag 12 feb. Kampen kunstbarnehage...
IMG_2053

PostKorona

»Den gode møteplassen - Korona gjennom barns uttrykk» Problematisering  Hvordan vil barna bearbeide sine erfaringer og følelser om korona i...
violet-box

Alle barnehager og skoler i Oslo kommune stenges

Byrådet har i dag bestemt at alle skoler og barnehager i Oslo kommune stenges fra og med mandag 16. mars....
Sommerfest 2019.001

SOMMERFEST 2019

Velkommen til Kampen Kunstbarnehage sin årlige sommerfest med utstilling fra årets prosjekt Fra jord til Bord!
17 mai feiring .001

17 mai

Velkommen til 17. Mai feiring TORSDAG den 16 mai kl 10.00 - HURRA! HURRA! HURRA! Tog i parken Pølsefest 17...