Historien

Med kunst og kultur – i ett med natur!

Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som har drevet barnehager fra 1990.

Kampen kunstbarnehage ligger idyllisk til midt oppe i Kampen park.

Huset ble opprinnelig bygget som en damvokterbolig. Det er en verneverdig bygning fra 1889 og var en fornem tjenestebolig til vokteren av Kampen vannbasseng.

Kunstbarnehagen ble opprettet sommeren 2005. Barnehagen startet først i lokaler i Normannsgata 44, men fra mars 2016 flyttet barnehagen opp til Kampen Park.

Barnehagen har to avdelinger med til sammen 26 barn. Indigo er barnehagens småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 1 – 4 år. Umbra er storbarnsavdeling og de er til sammen 13 barn i alderen 4 – 6 år. Barnehagen drives som en kunstbarnehage og legger stor vekt på kunst, kultur og kreativitet. Vi tar ofte med oss kunsten ut på tur, eller vi henter inspirasjon og naturmateriale med oss tilbake til barnehagen.

Styret

IMG_0567

Salvador Ha-Rivas

Faglig Leder, Eier

IMG_0553

Mai Thi Ha-Rivas

Daglig Leder, Eier

I media

Kampen Kunstbarnehagene har vært flere ganger i media. Se under for forskjellige ganger vi  har vært i media.

 

Barnehageprisen for kunst og kultur 2013

http://www.kunstkultursenteret.no/wips/1990719356/readmore/1237279462/

 

Besøk av KULTURMINISTEREN; september 2013

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturminister-hadia-tajik-besokte-kampe/id733676/

 

Rikskonsertene; 2013-2016

https://www.rikskonsertene.no/barnehagekonsertar/forundringspakken/

 

STREETART i Kampen Kunstbarnehage, samarbeidsprosjekt med Frø production okt. 2012

http://ritarohdinnyhuus.blogspot.com/2013/06/utsmykking-og-workshop-kampen.html