Årsplan

Fra jord til bord
Med dette temaet ønsker vi å gi barna kjennskap til matproduksjonens kretsløp. Vi velger dette temaet fordi vi merker at barna er opptatt av miljøvern og hvordan man kan ta vare på miljøet. Barna skal få være med i prosessen i hvordan man lager jord. Jorden vil vi bruke til å utvikle grønnsakshagen vår. Vi vil bruke redskaper som er i barnestørrelse. Siden fokus er miljøvern, ønsker vi å kjøpe redskaper laget i nedbrytbar plast.

I arbeidet med temaet ønsker vi å fokusere på språkutvikling gjennom dialog og refleksjon sammen med barna. Vi vil derfor ha fokus på prosessene i aktivitetene, og barna skal få mulighet til å sette ord på det de erfarer. Barna skal tilnærme seg kunnskap gjennom å beskrive og forklare ved hjelp av tegning, maling, leire, tekstiler og bruk av kroppen.

Målsetninger

  • Matens nedbrytningsprosess til jord som igjen brukes til å dyrke mat
  • Plantens kretsløp/liv 
  • Viltvoksende nyttevekster 
  • En gjenkjennelsesglede i naturen

Les mer på:

Årsplan Kampen Kunstbarnehage 2018-2019