Om Kampen Kunstbarnehage

Kampen Kunstbarnehage startet opp sommeren 2005 av Friluftsbarnehagene AS. Friluftsbarnehagene AS er et driftselskap som eies av Mai Thi Ha-Rivas og Salvador Ha-Rivas, som overtok driften siden 1 august 2018. Friluftsbarnehagene AS har drevet barnehager siden 1990. Kampen kunstbarnehage startet opp i  Normannsgata 44, en gammel bygård fra 1880-tallet, og deler av barnehagelokalet ble de første årene drevet i sambruk med Galleri Bastian som var et fotogalleri på Kampen. Nå har barnehagen flyttet til den herskapelige damvokterboligen i Kampen Park, og har gjort huset om til en kunstbarnehage.

LBJ.KG.Kulturpris 021

Hvorfor kunstbarnehage?

Tanken om kunstbarnehage ble skapt av eierne våre. Deres ønske var at lokalene og sambruken med fotogalleriet, ville inspirere brukere til kunstnerisk utfoldelse og de ønsket å gjøre dette til en nisjebarnehage med fokus på kunst og estetiske fag.
Så gav de oss som personalgruppen friheten til å skape en kunstbarnehage med det innholdet vi ønsket at den skulle ha.

Visjonen

» Med kunst og kultur – i ett med natur»

Visjonen beskriver vårt syn på  en kunstbarnehage, i kombinasjon med  at barnehagen også legger stor vekt på friluft- og uteaktiviteter. Vi mener at kunst, kultur og natur lett lar seg kombinere, og at det nettopp er i naturen vi kan finne inspirasjon til kunsten. Naturen vil også gi inspirasjon til barns utforskertrang og nysgjerrighet som er viktige elementer i pedagogikken fra Reggio Emilia.

Inspirasjonen

Da vi startet opp var personalet i barnehagen er inspirert av en pedagogisk retning som stammer fra Reggio Emilia, som er en by i Nord Italia. Der drives en type barnehagevirksomhet som har blitt sett på med stor internasjonal oppmerksomhet i flere år.”Et barn har hundre språk” sier psykolog, pedagog og gründer i Reggio Emilia, Loris Magaguzzi,” men frarøves nittini av dem”.

Med dette menes at vi er født med muligheter til en rekke uttrykk. Den pedagogiske filosofien står også for en pedagogisk arbeidsmåte, forankret i en dyp humanistisk holdning til livet som bygger på en sterk tro på menneskenes muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at barna er født rike og intelligente, med en sterk iboende drivkraft til å utforske verden.

Vi har latt oss inspirere av deres syn på barn og mennesker, i tillegg til organiseringen av det pedagogiske arbeidet. Med dette som utgangspunkt har vi forsøkt å lage vår egen pedagogiske praksis for kunstbarnehage. Les mer  om kunstbarnehagen i vår pedagigiske plan.

Verdisyn

Kampen kunstbarnehage skal være en TRYGG, ENGASJERT og UTFORSKENDE barnehage. Disse verdiene skal gjenspeile det som skjer i barnehagen, og personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at verdigrunnlaget etterleves i praksis.

Vi må systematisk vurdere om verdiene etterleves og viser seg i vår praksis og i barnehagens kultur, og barnehagen verdigrunnlag bør legges til grunn i alle pedagogiske drøftninger.