FAU

FORELDRERÅD

Foreldrerådet består av foreldrene / foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og har rett til å uttale seg i slike saker.

FAU i Kampen Kunstbarnehage

I vår barnehage har foreldrerådet et  arbeidsutvalg. FAU består av 2 representanter, valgt av foreldrene på høstens foreldremøte.
FAU dette barnehageåret :
André Grande-Breyholtz  – far til Linus
E-post: andre.grande.breyholtz@gmail.com
Kari Cecilie Hagen - mor til Mikkel
kari.cecilie.hagen@gmail.com