Om Kampen Familiebarnehage

Generelt for familiebarnehagen:

Gruppen får veiledning 5 timer i uken av veileder og pedagog. Hun vil besøke alle gruppene, og delta i lek og aktiviteter sammen med dem.

Vi  er ofte på farten til andre offentlige lekeplasser eller bydelens flotte parker og grøntområder. Kampen barnebondegård er også et populert turmål.

I barnehagen har vi god plass og vi gjør mange ulike aktiviteter. Vi elsker å synge og danse, vi bygger mye med klosser og leser bøker. Noen ganger har vi formingsaktiviteter eller baker. Det er masse som skal utforskes og oppdages i småbarnsalderen.

En dag per uke (fredager) er gruppen i Kampen Kunstbarnehage, og har felles dag med småbarnsavdelingen der. Ved evt. sykdom i vertshjem eller blant personalet, møter gruppene som på fellesdagen.

Alle avdelingene tilhørende Friluftsbarnehagene AS benytter også sin mulighet for samarbeid utover dette, bl.a. i form av sporadiske og/eller periodevise fast avtalte besøk barnegruppene i mellom.