SOMMERFEST 2019

Velkommen til Kampen Kunstbarnehage sin årlige sommerfest med utstilling fra årets prosjekt Fra jord til Bord!