Hvordan lærer vi de aller yngste om 17. mai?

Tradisjonell faktalæring om det norske flagget og grunnloven fungerer ikke for de yngste i barnehagen.  Derimot appellerer lek med fargene rødt, hvit og blått. Vi ønsker at de skulle møte fargene gjennom forskjellige materialer og gjenkjenne dem. Et rødt stoff og en rød bil er begge røde selv om de brukes forskjellig og kjennes forskjellig ut. 

Lekestasjonene ble presentert i flaggets farger og 17. mai kom opp som et naturlig tema i leken. Barna snakket om det de var opptatt av i forhold til temaet og vi voksne kunne supplere med informasjon slik at barna utvidet kunnskapen sin. 


Posted in