Kurs – den 3.pedagogen

Fysisk miljø som læringsmiljø og den 3.e pedagogen

Hvordan tilrettelegger vi for læring gjennom fri lek? Hvordan jobber vi tverrfaglig med materiale, kamerater, rom og tid? Vi ser på vår miljø som den aller viktigste påvirkningskraften vi pedagoger har for barnas læring. Gjennom vårt miljø som vi velger å tilby barna kan vi identifisere oss med Rammeplanen, våre verdier og begrunnelser for hvordan vi ønsker å inspirerer fremtidens mennesker. Kampen Kunstbarnehage tilbyr foredragsholder til barnehager i Oslo og omegn. Pris per foredrag 3.500 kr for 1.5 time (avhengig av gruppens størrelse) med våre kompetente pedagoger. Ta kontakt ved interesse

Posted in