Ledig stilling

Kampen Kunstbarnehage er en liten barnehage plassert i Kampen Park. Her er det 26 barn og 6 voksne. Vårt barnesyn er forankret i vår visjon: «Kampen kunstbarnehage – med kunst og kultur – i ett med natur». 

Vi voksne behandler barn med respekt og som likeverdige medmennesker. Barns tanker og følelser er like mye verdt som voksnes. Vi bekrefter de og de kjenner at de mestrer. Vi kritiserer ikke barn, men ber om endret handling. Siden 2018 har vi jobbet inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Dette gjenspeiles i vårt fysiske miljø, vår dokumentasjon og vårt barnesyn. Vi utvikler barns selvstendighet og tilrettelegger miljøet der barna kan få mulighet til å strekke seg til, men også så barna kan mestre. Vi anser, i tråd med Reggio Emilia filosofien, barnehagen som en viktig grunnstein i barnas utdannelse. Vi ser på barn som aktive, kompetente og ressurssterke individer med egen lyst og kraft til å lære, vokse og utvikle seg.

Arbeidsoppgaver

Medansvar for den helhetlige omsorgen for enkelt barn og hele barnegruppa.

Bidra til barns sosiale utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, lek og utforsking

Ha oversikt over, og utføre planer og daglige aktiviteter.

Planlegge og gjennomføre aktiviteter med barna.

Være med å opprettholde et godt foreldresamarbeid.

Bidra til at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven, Rammeplanen og øvrige styringsdokumenter.

Kvalifikasjoner

Vårt arbeidsspråk er norsk, og du må ha en bestått skriftlig norskprøve A2, og nivå B1 i muntlig, samt ha god formidlingsevne på norsk.

Ha grunnleggende og relevant IKT kunnskap

Personlig egnethet vektlegges

Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse

Personlige egenskaper

Være en tydelig, varm og tilstedeværende rollemodell

Evne til å ta initiativ, samarbeide og arbeide selvstendig

Evne til å reflektere over egen praksis

Du er fleksibel og har evne til å se løsninger

Positiv, engasjert og motivert i arbeidet med barn

Være aktiv, tilstede og nysgjerrig med barna, inne og ute

Kunne bidra til et inkluderende og positivt arbeidsmiljø for barn og kollegaer

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig utvikling
  • Deltagelse i utviklingsarbeid 
  • En arbeidsplass som er en inkluderende IA-bedrift
  • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver 
  • Et godt og positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere 
  • Veiledning 
  • Lønn etter tariffavtale gjennom PBL

Merk søknaden med PEDAGOGISK MEDARBEIDER