Åpen dag blir til åpen uke

Dette skjer i uke 6 med start fra kl 12.00 mandag 8 feb til kl 14.00 fredag 12 feb.

Kampen kunstbarnehage inviterer til åpen uke, presentasjon av barnehagens arbeid og profil vil henge ute på en 10 m lang gjerde. Dette for å unngå samlinger av mennesker. Her vil dere lese og se lit på hvordan vi arbeider med prosjekt, metodevalg, filosofi og profil gjennom tekst og bildedokumentasjon.

Velkommen ønsker vi på Kampen Kunstbarnehage