Vi søker nytt vertshjem til familiebarnehagen

Vi søker nytt vertshjem til familiebarnehagen vår fra august 2018!
Er du på jakt etter barnehageplass er dette en gylden mulighet for deg!

Vi må avslutte vertshjemmet vi har i Norderhovgata pr. i dag, men ønsker å starte opp i et annet hjem i vårt nærmiljø fra høsten.
Vertshjemmet må kunne huse 4 små barn og en assistent på dagtid, og det er viktig at det kan finnes en egnet soveplass (helst ute) i tilknytning til hjemmet.
Det blir gitt husleiekompensasjon som tilsvarer foreldreavgiften i barnehagen, samt kompensasjon for renhold i hjemmet. I praksis vil dette si gratis barnehageplass for vertshjemmet og mulighet for barnehageplass i eget hjem.

Ta kontakt hvis dette kan være av interesse eller spre det rundt til andre småbarnsfamilier.
Familiebarnehage er en fin start på barnehagelivet, og gir prioritert overflytting til Kampen Kunstbarnehage etter et år.