Pedagogisk Kafé

Dokumentasjon – et materiale for barna

Tusen takk til alle pedagoger som kom på pedagogisk Kafé i regi av REO – Reggio Emilia Olso nettverket. Og tusen takk til Trine Bakken, Karin Johannessen og Hilde-Emilie Mostads arbeid med appellen som både provoserte, berikede og ga oss nye perspektiver på T I D i relasjon til dokumentasjon. Vi hadde veldig gode refleksjonsrunder og vi håper at hver og en av dere fikk med noe til inspirasjon videre i deres arbeid med T I D som begrep og verktøy i barnehagen. Vi vil jobbe videre med tematikken. 

Hva er dokumentasjonens identitet, og hvordan kan man bruke dokumentasjon for å knytte sammen T I D for barna? 

Kan dokumentasjon gi barna en ny opplevelse/ si noe på en ny måte når barn møter den igjen og igjen ever et lengre tidsaspekt? 

Hvorfor skal barna få et taktil forhold til dokumentasjon? 

Hvilke makt har vi i forhold til dokumentasjonen vi presenterer?

Hvordan har voksnes makt over dokumentasjon betydning for barnas T I D? 

Hvilke type av dokumentasjon kan gi barna T I D?