Foreldreundersøkelsen i barnehage

Nå er foreldreundersøkelsen sendt ut og vi oppfordrer alle foreldre til å svare innen fristen. I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

 

På forhånd takk!

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/?fbclid=IwAR1QlcECWuODnyXLn6Q2tWCTg_ONh0knWod1-D3ppXkyej20O5lnpJnY8BA