Høsten og Kampen

Førskolebarna jobbar med naturen och materialen som de kan hitta och känna igen. Vi förhåller oss till närmiljön på Kampen park där de flesta barnen har en relation till. De samlar, sorterar och komponerar materialen. Natur och miljö blir till konst men den bidrar också till reflektion över vad det är och kan bli. Varför producerar träden så många nötter och vad är meningen med dom? Fantastisk med en park som kan ge oss så mycket!

Posted in , ,