Takk for en fantastisk sommerfest

Vi på kampen kunstbarnehage ønsker å takke barn, foresatte og ansatte for dette året. Vi har lært, erfarit, opplevt, utforsket/forsket og hatt det utrolig GØY sammen. Sommerfesten ble en fin avslutning med årets prosjektutstilling, takketaler og et farvel med førskolebarna som nå skal videre på nye eventyr. Vi takker SU og FAU for den fine gaven og et fint samarbeide i 2018-2019 og vi håper på en fortsatt fin samarbeide i kommende år. Til sist, alle ansatte på Kampen Kunstbarnehage NI ER HELT FANTASTISKE PEDAGOGER OG MENNESKER!