De yngste utforsker maling

En fellesaktivitet kan være et ledd i prosessen med å skape trygghet i tilvenningen.

Når barn begynner i barnehage jobber vi for at de skal bli trygge på de andre barna, de voksne og rommene inne og ute i barnehagen. Vi har erfart at å la dem møtes rundt en fellesaktivitet er et viktig ledd i å skape trygghet. Barnehagen jobber for å få barna til å forstå barnehagehverdagen og gi dem lyst til å komme tilbake.

Barna ser gulvet blir dekket med papir, maling og penselen er satt fram. De går nølende fram og tar en pensel og dypper den i maling.

Forsiktig stryker de den over papiret.

De ser opp på de voksne og møter et anerkjende blikk. Dypper penselen igjen i malingen og stryker den over arket. Ser på de voksne. De blir møtt med entusiasme og positive tilbakemelding.

Prosessen gjentas flere ganger. De søker tilbakemelding som gir dem trygghet på at aktiviteten ikke er farlig. De voksne maler seg på hendene og lager avtrykk på arket.

Barna ler og vil at de voksne skal gjøre det igjen. Etterhvert hjelper de også til med å male hendene. Noen slipper seg mer løs og begynner å male på seg selv.

Andre vil ikke nærme seg hverken arket eller malingen. Men bare står og ser på. Blikket deres og ansiktsuttrykket viser at de synes dette er spennende. De voksne møter blikket deres og speiler reaksjonen deres. Selv om de står og ser på, deltar de i aktiviteten gjennom observasjon. De ser hvordan de andre maler på pairet og på seg selv, og deltar i alle reaksjonene.

Barna fikk delta på sine premisser. Enten ved å la seg rive med i malingen eller bare stå og observere. I etterkant så vi på bilder fra aktiviteten og arket de malte på ble liggende på gulvet, for å forsterke opplevelsen. Felles referanserammer og opplevelser opplever vi gir trygghet i tilvenningen. 


Posted in