Med kunst og kultur – i ett med natur!

Vi mener at kunst, kultur og natur lett lar seg kombinere, og at det nettopp er i naturen vi kan finne inspirasjon til kunsten.

Velkommen til Kampen Kunstbarnehagene

Visjonen beskriver vårt syn på en kunstbarnehage, i kombinasjon med at barnehagen også legger stor vekt på friluft- og uteaktiviteter. Vi mener at kunst, kultur og natur lett lar seg kombinere, og at det nettopp er i naturen vi kan finne inspirasjon til kunsten. Naturen vil også gi inspirasjon til barns utforskertrang og nysgjerrighet som er viktige elementer i pedagogikken fra Reggio Emilia.

Kampen kunstbarnehage skal være en TRYGG, ENGASJERT og UTFORSKENDE barnehage. Disse verdiene skal gjenspeile det som skjer i barnehagen, og personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at verdigrunnlaget etterleves i praksis.

IMG_2787

Siste oppdateringer

Vi har mange hendelser i løpet av en uke, og skriver både faglige artikler og viser daglig liv og røre fra barnehagene.

violet-box

Alle barnehager og skoler i Oslo kommune stenges

Åpen dag

Åpen dag

IMG_0549

Høsten flytter inn

IMG_2836

De yngste utforsker maling

IMG_0639

Takk for en fantastisk sommerfest

forside-bilde

Foredrag – omvisning