Med kunst og kultur – i ett med natur!

Vi mener at kunst, kultur og natur lett lar seg kombinere, og at det nettopp er i naturen vi kan finne inspirasjon til kunsten.

Velkommen til Kampen Kunstbarnehagene

Visjonen beskriver vårt syn på en kunstbarnehage, i kombinasjon med at barnehagen også legger stor vekt på friluft- og uteaktiviteter. Vi mener at kunst, kultur og natur lett lar seg kombinere, og at det nettopp er i naturen vi kan finne inspirasjon til kunsten. Naturen vil også gi inspirasjon til barns utforskertrang og nysgjerrighet som er viktige elementer i pedagogikken fra Reggio Emilia.

Kampen kunstbarnehage skal være en TRYGG, ENGASJERT og UTFORSKENDE barnehage. Disse verdiene skal gjenspeile det som skjer i barnehagen, og personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at verdigrunnlaget etterleves i praksis.

IMG_2787

Siste oppdateringer

Vi har mange hendelser i løpet av en uke, og skriver både faglige artikler og viser daglig liv og røre fra barnehagene.

Karneval

Karneval

49140200_2191530110913241_6870654927098609664_o

Åpen besøksdag i Kampen Kunstbarnehage

49752992_2019259894862356_8598090309693341696_n

Velkommen til Vårsymposium 2019

IMG_0374

God Jul og Gott nytt år

IMG_0248

Lucia 2018

Julegrantenning .001

Velkommen til årets Julegrantenning