Med kunst og kultur – i ett med natur!

Vi mener at kunst, kultur og natur lett lar seg kombinere, og at det nettopp er i naturen vi kan finne inspirasjon til kunsten.

Velkommen til Kampen Kunstbarnehagene

Visjonen beskriver vårt syn på en kunstbarnehage, i kombinasjon med at barnehagen også legger stor vekt på friluft- og uteaktiviteter. Vi mener at kunst, kultur og natur lett lar seg kombinere, og at det nettopp er i naturen vi kan finne inspirasjon til kunsten. Naturen vil også gi inspirasjon til barns utforskertrang og nysgjerrighet som er viktige elementer i pedagogikken fra Reggio Emilia.

Kampen kunstbarnehage skal være en TRYGG, ENGASJERT og UTFORSKENDE barnehage. Disse verdiene skal gjenspeile det som skjer i barnehagen, og personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at verdigrunnlaget etterleves i praksis.

IMG_2787

Siste oppdateringer

Vi har mange hendelser i løpet av en uke, og skriver både faglige artikler og viser daglig liv og røre fra barnehagene.

Dokumentasjon - et materiale for barna

Kurs – dokumentere mere

IMG_1250

Kurs – den 3.pedagogen

Sommerfest 2019.001

SOMMERFEST 2019

IMG_5783

Hvordan lærer vi de aller yngste om 17. mai?

17 mai feiring .001

17 mai

Dokumentasjon - et materiale for barna

Pedagogisk Kafé