1 og 2 åringer – OMSORG

Hva er omsorg for 1-2 åringer i kampen kunstbarnehage? På avdelingen INDIGO jobber vi med omsorg på ulike måter med tolkningen fra UDIR «Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel» ut fra dette tenker vi at barna må få mulighet og rom for å utfolde seg i relasjon med andre.

 

 

Barna skal få tid til å møte det kjente og utforske nye ting sammen og individuelt. Gjennom å skape et samspill mellom mennesker og miljø gir vi barna plass for at de skal kunne utrykke seg ut fra behov, kompetanse og erfaring. Dette forutsetter at de voksne til enhver tid er fysisk og psykisk tilstede for å observere hva barna gjør og uttrykker. Observasjonene gir oss et viktig grunnlag slik at Rommene tilrettelegges slik at barna kan oppsøke og undersøke ulike aktiviteter som er meningsfulle for akkurat det barnet eller barnegrupp. I disse sammenhenger ser vi at barna orienterer seg i miljøet og søker sammen for å delen erfaringer.

Dokumentasjonen viser barn møte med rom, mennesker og materialer.

Posted in